Facebook
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Jak przygotować pliki


INFORMACJE OGÓLNE

 • przyjmujemy pliki w przestrzeni barwnej CMYK
 • prosimy nazywać pliki w następujący sposób: rodzaj zawartości pliku (DRUKOWANYMI) - tytuł pracy (przykład:  WIZYTÓWKA-mazowieckie centrum poligrafii)
 • przyjmujemy projekty tylko i wyłącznie w postaci plików PDF, (w wyjątkowych sytuacjach jpg; cdr; ai; photoshop),
 • format strony pliku pdf powinien być równy żądanemu formatowi pracy + spady (min 5 mm),
 • prosimy o ustawienie właściwego pola przycięcia,
 • na projekcie mogą być zaznaczone linie cięcia (nie umieszczać innych znaków drukarskich),
 • wszelkie znaczące elementy (teksty, kody, logo) powinny być w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia,
 • bitmapy (zdjęcia) w rozdzielczości 300-350 dpi CMYK: TIFF bez kompresji lub wysokiej jakości JPEG,
 • optymalna rozdzielczość środka to 300 dpi,w przypadku występowania stron w kolorze (wkładki itp) prosimy o dokładne opisanie ich położenia w książce,
 • w przypadku zdjęć skanowanych prosimy o usunięcie (np. poprzez rozmycie) rastra oryginału (zapobiegn to powstaniu efektu mory),
 • prosimy nie załączać profili kolorystycznych (ICC), 
 • nie stosować kolorów RGB,
 • jeśli istotne jest utrzymanie określonej kolorystyki prosimy o dostarczenie wzoru kolorystycznego (w innym przypadku nie będzie możliwa reklamacja kolorystyki pracy),
 • przy tworzeniu pliku pdf prosimy teksty zamienić na krzywe. (w przypadku niespłaszczonych plików prosimy o załączenie użytych czcionek),
 • ze względu na możliwości niewielkich przesunięć w trakcie cięcia należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności,
 • minimalna grubość linii to 0,25 pkt (0,088 mm),
 • elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm

 

KOLORYSTYKA

 • przyjmujemy pliki w przestrzeni barwnej CMYK
 • Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do -    przestrzeni barwnej CMYK. 
 • Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.
 • nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy,
 • jeśli istotne jest utrzymanie określonej kolorystyki prosimy o dostarczenie wzoru kolorystycznego (w innym przypadku nie będzie możliwa reklamacja kolorystyki pracy)

 

DODATKOWE INFORMACJE DO KATALOGÓW, BROSZUR, NOTESÓW

 • Jeśli katalog jest podzielony na wiele plików prosimy o przejrzyste i jednoznaczne oznaczenie kolejności plików,
 • prosimy o przesłanie dwóch plików PDF : jeden środka, drugi okładki.
 • plik środka powinien zawierać kolejne strony, o tej samej orientacji i wymiarach,
 • jeśli w katalogu jest strona redakcyjna prosimy o dodanie stopki drukarni
 • „Mazowieckie Centrum Poligrafii | 05-270 Marki ul. Słoneczna 3C | www.drukksiazek.pl,
 • elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).
 • Informacje o kratkach w bloczkach:
  • - kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
  • - poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

 

UWAGA

 1. WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.
 2. PAMIETAJ WYGLĄD PRAC BĘDZIE ODBIEGAŁ OD TEGO CO WIDZISZ NA MONITORZE (MONITOR POKAZUJE KOLORY ŚWIECĄC)
 3. NALEŻY UŻYWAĆ PRZEJŚĆ TONALNYCH WYŻSZYCH NIŻ 5%
 4. NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY POWSTAŁE NA SKUTEK NIEWŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA PLIKÓW ORAZ ZMIANY BĘDĄCE WYNIKIEM KOREKT
 5. DRUKARNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE PRZESŁANEGO DO DRUKU PLIKU (BRAK WAKATÓW, SPADÓW, NIEWŁAŚCIWIE PRZYGOTOWANA PAGINACJA)
 6. JEŚLI ISTOTNE JEST UTRZYMANIE OKREŚLONEJ KOLORYSTYKI PROSIMY O DOSTARCZENIE WZORU KOLORYSTYCZNEGO (W INNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE MOŻLIWA REKLAMACJA KOLORYSTYKI PRACY)